Zaostřeno na ženy a muže - 2013


Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob
11. Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob Word PDF
Tab. 1: Zaměstnané osoby a účastníci kurzů DOV podle pohlaví, celkový počet účastníků Excel PDF
Tab. 2: Placené hodiny účastníků kurzů DOV a účastníci kurzů DOV podle pohlaví Excel PDF
Tab. 3: Zaměstnané osoby a účastníci kurzů DOV podle pohlaví Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.