Zaostřeno na ženy a muže - 2013


Vybrané výsledky ze SLDB 2011 (ČSÚ)
Tab. 1: Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou podle věku osoby v čele hospodařící domácnosti a podle typu hospodařící domácnosti, počtu členů domácnosti a počtu závislých dětí Excel PDF
Tab. 2: Hospodařící neúplné rodinné domácnosti podle pohlaví osob v čele a dalších vybraných charakteristik Excel PDF
Tab. 3: Hospodařící domácnosti jednotlivců podle pohlaví a dalších vybraných charakteristik Excel PDF
Tab. 4: Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou – faktická manželství podle věku a podle pohlaví, rodinného stavu, nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.