Zaostřeno na ženy a muže - 2013


4. Práce a mzdy
4. Práce a mzdy Word PDF
4 - 1. Míra ekonomické aktivity a ekonomicky aktivní obyvatelstvo (VŠPS) Excel PDF
4 - 2. Mezinárodní srovnání - ekonomicky aktivní obyvatelstvo v roce 2012 (VŠPS) Excel PDF
4 - 3. Důvody ekonomické neaktivity (VŠPS) Excel PDF
4 - 4. Mezimárodní srovnání - důvody ekonomické neaktivity (VŠPS), 2012 Excel PDF
4 - 5. Postavení v hlavním zaměstnání v civilním sektoru (VŠPS) Excel PDF
4 - 6. Mezinárodní srovnání - postavení v zaměstnání (VŠPS), 2012 Excel PDF
4 - 7. Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (VŠPS) Excel PDF
4 - 8. Zaměstnaní podle CZ-NACE a věkových skupin v roce 2012 (VŠPS) Excel PDF
4 - 9. Zaměstnaní v NH podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (VŠPS) Excel PDF
4 - 10. Mezinárodní srovnání - zaměstnaní podle klasifikace zaměstnání ISCO 08 (VŠPS), 2012 Excel PDF
4 - 11. Podnikatelé v civilním sektoru NH podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 12. Mezinárodní srovnání - podnikatelé podle věkových skupin (VŠPS), 2012 Excel PDF
4 - 13. Podnikatelé v civilním sektoru NH podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (VŠPS) Excel PDF
4 - 14. Zaměstnanci v NH podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 15. Zaměstnanci v NH podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (VŠPS) Excel PDF
4 - 16. Zaměstnaní v NH na částečný úvazek podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (VŠPS) Excel PDF
4 - 17. Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a délky úvazku v NH (VŠPS) Excel PDF
4 - 18. Míra zaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 19. Mezinárodní srovnání - zaměstnanost žen a mužů ve vybraných odvětvích, 2011 Excel PDF
4 - 20. Mezinárodní srovnání - míra zaměstnanosti podle vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 21. Osoby (15 - 64 let) pracující v noci jako procento celkové zaměstnanosti (VŠPS), 2012 Excel PDF
4 - 22. Pracující důchodci podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (VŠPS) Excel PDF
4 - 23. Pracující důchodci podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE a věkových skupin v roce 2012 (VŠPS) Excel PDF
4 - 24. Nezaměstnanost podle věkových skupin a stupně vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 25. Nezaměstnaní podle věkových skupin a stupňů vzdělání a jejich podíly za rok 2012 Excel PDF
4 - 26. Mezinárodní srovnání - harmonizovaná míra nezaměstnanosti (VŠPS) Excel PDF
4 - 27. Míra nezaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
4 - 28. Mezinárodní srovnání - míra nezaměstnanosti podle vzdělání (VŠPS)1) Excel PDF
4 - 29. Nezaměstnaní podle doby hledání práce a míra dlouhodobé nezaměstnanosti (VŠPS) Excel PDF
4 - 30. Neumístění uchazeči o zaměstnání registrovaní u úřadů práce (stav k 31. 12.) Excel PDF
4 - 31. Mezinárodní srovnání - míry zaměstnanosti v závislosti na počtu dětí Excel PDF
4 - 32. Mezinárodní srovnání - podíl zaměstnaných na částečný úvazek na celkové zaměstnanosti žen a mužů podle nejvyššího dosaženého vzdělání; 2011 Excel PDF
4 - 33. Mezinárodní srovnání - podíl zaměstnaných na částečný úvazek, 2012 Excel PDF
4 - 34. Mezinárodní srovnání - průměrný počet odpracovaných hodin v týdnu v hlavním zaměstnání Excel PDF
4 - 35. Počet přesčasových hodin u zaměstnanců a ČPD dle odvětví činnosti CZ-NACE a klasifikace zaměstnání - 2. čtvrtletí 2012 Excel PDF
4 - 36. Zaměstnané osoby dojíždějící za prací do jiných krajů v roce 2012 (VŠPS) Excel PDF
4 - 37. Základní ekonomické charakteristiky osob žijících ve městech a ve venkovských oblastech (VŠPS) Excel PDF
4 - 38. Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány mezd Excel PDF
4 - 39. Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány mezd v třídění podle hlavních tříd CZ-ISCO a podle vzdělání v roce 2012 Excel PDF
4 - 40. Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány mezd podle odvětví CZ-NACE v roce 2012 Excel PDF
4 - 41. Mezinárodní srovnání - průměrná roční mzda žen a mužů (EUR) Excel PDF
4 - 42. Mezinárodní srovnání - roční příjem ve standardu kupní síly – průměr a medián a vzájemný poměr příjmu osob ve věku 65 let a více k příjmu osob ve věku méně než 65 let - medián, 2011 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.