Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2022


14. Zboží a služby nakupované přes internet
Text: Zboží a služby nakupované přes internet PDF
Tabulky, grafy, kartogramy: Zboží a služby nakupované přes internet Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.