Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020


14. Nakupování přes internet
Text: Nakupování přes internet PDF
Tab. 14.1 Osoby v ČR nakupující na internetu, 2020 Excel PDF
Tab. 14.2 Osoby v ČR, kteří nakoupili na internetu v posledních 3 měsících – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 14.3 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu v posledních 3 měsících, 2019 Excel PDF
Tab. 14.4 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu v posledních 3 měsících – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 14.5 Osoby v ČR, kteří nakoupili na internetu v posledních 12 měsících – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 14.6 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu v posledních 12 měsících, 2019 Excel PDF
Tab. 14.7 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu v posledních 12 měsících – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 14.8 Počet nákupů na internetu uskutečněný osobami v ČR během 3 měsíců, 2020 Excel PDF
Tab. 14.9 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu během 3 měsíců 3x a více, 2019 Excel PDF
Tab. 14.10 Útrata osob v ČR za nákupy přes internet uskutečněné během 3 měsíců, 2020 Excel PDF
Tab. 14.11 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu v posledních 3 měsících před šetřením za 100 EUR a více, 2019 Excel PDF
Tab. 14.12 Země původu prodejců, od kterých si koupily osoby v ČR zboží online, 2020 Excel PDF
Tab. 14.13 Osoby v zemích EU nakupující zboží/služby online od prodejců ze zahraničí, 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.