Statistická ročenka České republiky - 2016


14. LESNICTVÍ
Metodika Word PDF
14-1. Základní ukazatele v lesnictví Excel
14-2. Vlastnictví lesů (stav k 31. 12.) Excel
14-3. Kategorizace lesů (stav k 31. 12.) Excel
14-4. Plochy dřevin a zalesňování Excel
14-5. Zalesňování celkem a podle vybraných druhů dřevin Excel
14-6. Zalesňování a spotřeba sazenic podle druhů dřevin v roce 2015 Excel
14-7. Technické ukazatele lesnictví Excel
14-8. Bilance holin Excel
14-9. Těžba dřeva podle druhů dřevin Excel
14-10. Těžba dřeva a dodávky dříví Excel
14-11. Vybrané ukazatele lesnictví podle krajů v roce 2015 Excel
14-12. Základní údaje o honitbách Excel
14-13. Stav a lov hlavních druhů zvěře Excel
14-14. Stav a lov dalších vybraných druhů zvěře Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.