Statistická ročenka Jihočeského kraje - 2017


14. ENERGETIKA
Metodické vysvětlivky PDF
14-1. Vybrané údaje o elektroenergetice Excel
14-2. Vybrané údaje o spotřebě zemního plynu Excel
14-3. Postavení kraje v České republice ve vybraných údajích o spotřebě paliv a energií Excel
14-101. Instalovaný výkon elektrizační soustavy podle krajů v roce 2016 Excel
14-102. Výroba elektřiny brutto podle krajů v roce 2016 Excel
14-103. Spotřeba elektřiny netto podle odvětví a krajů v roce 2016 Excel
14-104. Spotřeba zemního plynu podle krajů v roce 2016 Excel
14-105. Byty podle způsobu zateplení domu a podle krajů Excel
14-106. Domácnosti podle používaných paliv a energií a podle krajů Excel
14-107. Roční spotřeba elektřiny v domácnostech podle krajů Excel
14-108. Roční spotřeba zemního plynu v domácnostech podle krajů Excel
14-109. Roční spotřeba nakupovaného tepla v domácnostech podle krajů Excel
14-110. Roční spotřeba palivového dřeva v domácnostech podle krajů Excel
14-111. Roční spotřeba hnědého uhlí v domácnostech podle krajů Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.