Z publikací...


Vysočina
Mapa PDF JPG
Počet obyvatel ve městech a městysech 1869-2006 Excel PDF
Mapy jednotlivých okresů PDF
Základní charakteristika, časová dostupnost a technická vybavenost měst a městysů Excel PDF
Demografické charakteristiky a sociální vybavenost měst a městysů Excel PDF
Ekonomická odvětví, trh práce a veřejná správa ve městech a městysech Excel PDF

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.