Obyvatelstvo Plzeňského kraje - 2013


GRAFY
Vývoj věkového složení obyvatelstva Plzeňského kraje v letech 2001-2013 JPG
Věkové složení obyvatelstva Plzeňského kraje v letech 2001 a 2013 JPG
Věkové složení obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje k 31. 12. 2013 JPG
Obyvatelstvo ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje k 31. 12. 2013 JPG
Obyvatelstvo ve vybraných správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem Plzeňského kraje k 31. 12. 2013 JPG
Přírůstek (úbytek) obyvatelstva ve vybraných správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem Plzeňského kraje k 31. 12. 2013 JPG

Zveřejněno dne: 26.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.