Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020


13. Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Text: Použití internetu ve vztahu k veřejné správě PDF
Tab. 13.1 Osoby v ČR vykonávající vybrané aktivity na stránkách úřadů, 2020 Excel PDF
Tab. 13.2 Osoby v krajích ČR vykonávající vybrané aktivity na stránkách úřadů, 2019 Excel PDF
Tab. 13.3 Osoby v ČR, které online vyplnily a odeslaly formuláře úřadům – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 13.4 Osoby v krajích ČR, které online vyplnily a odeslaly formuláře úřadům – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 13.5 Důvody, proč osoby v ČR neposílají úřadům vyplněné formuláře přes web, 2020 Excel PDF
Tab. 13.6 Osoby (podle věku), které v posledním roce nezaslaly úřadům vyplněný formulář, přestože používají internet a formulář zaslat potřebovaly, 2020 Excel PDF
Tab. 13.7 Osoby ve věku 25-64 let (podle vzdělání), které v posledním roce nezaslaly úřadům vyplněný formulář, přestože používají internet a formulář zaslat potřebovaly, 2020 Excel PDF
Tab. 13.8 Osoby dle ekonomické aktivity, které v posledním roce nezaslaly úřadům vyplněný formulář, přestože používají internet a formulář zaslat potřebovaly, 2020 Excel PDF
Tab. 13.9 Osoby v ČR vykonávající vybrané aktivity na stránkách institucí, které poskytují veřejné služby (především vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení a knihovny), 2020 Excel PDF
Tab. 13.10 Osoby v zemích EU vykonávající vybrané aktivity na webu veřejné správy, 2019 Excel PDF
Tab. 13.11 Osoby v zemích EU, které online vyplnily a odeslaly formuláře veřejné správě, 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.