Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2020


13. PRŮMYSL
Metodické vysvětlivky PDF
13-1. Vybrané údaje o průmyslu v hl. m. Praze Excel
13-2. Průměrný počet podniků podle CZ-NACE v hl. m. Praze Excel
13-3. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy podle CZ-NACE v hl. m. Praze Excel
13-4. Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle CZ-NACE v hl. m. Praze Excel
13-5. Průměrná hrubá měsíční mzda podle CZ-NACE v hl. m. Praze Excel
13-101. Vybrané údaje o průmyslu podle krajů v roce 2019 Excel
13-102. Průměrný počet podniků podle CZ-NACE a krajů v roce 2019 Excel
13-103. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy podle CZ-NACE a krajů v roce 2019 Excel
13-104. Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle CZ-NACE a krajů v roce 2019 Excel
13-105. Průměrná hrubá měsíční mzda podle CZ-NACE a krajů v roce 2019 Excel

Zveřejněno dne: 18.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.