Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


13. Vzdělávání se na internetu
Text: Vzdělávání se na internetu PDF
Tab. 13.1 Jednotlivci v ČR, kteří se vzdělávají na internetu, 2019 Excel PDF
Tab. 13.2 Jednotlivci v zemích EU, kteří zaplatili za e-learningový kurz či materiály, 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.