Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2022


13. Nakupování přes internet
Text: Nakupování přes internet PDF
Tabulky, grafy, kartogramy: Nakupování přes internet Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.