Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2021


13. Nakupování přes internet
Text: Nakupování přes internet PDF
Tab. 13.1 Osoby v ČR nakupující na internetu, 2021 Excel PDF
Tab. 13.2 Osoby v ČR, které nakoupily na internetu v posledních 3 měsících – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 13.3 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu v posledních 3 měsících, 2020 Excel PDF
Tab. 13.4 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu v posledních 3 měsících – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 13.5 Osoby v ČR, které nakoupily na internetu v posledních 12 měsících – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 13.6 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu v posledních 12 měsících, 2020 Excel PDF
Tab. 13.7 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu v posledních 12 měsících – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 13.8 Počet nákupů na internetu uskutečněný osobami v ČR během 3 měsíců, 2021 Excel PDF
Tab. 13.9 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu během 3 měsíců 3x a více, 2020 Excel PDF
Tab. 13.10 Útrata osob v ČR za nákupy přes internet uskutečněné během 3 měsíců, 2021 Excel PDF
Tab. 13.11 Osoby v zemích EU, které nakoupily na internetu v posledních 3 měsících před šetřením za 100 EUR a více, 2020 Excel PDF
Tab. 13.12 Země původu prodejců, od kterých si koupily osoby v ČR zboží online, 2021 Excel PDF
Tab. 13.13 Osoby v zemích EU nakupující zboží online od prodejců ze zahraničí, 2020 Excel PDF
Tab. 13.14 Problémy při nakupování online (1), 2021 Excel PDF
Tab. 13.15 Problémy při nakupování online (2), 2021 Excel PDF
Tab. 13.16 Osoby, které v posledních 3 měsících nenakoupily na internetu, podle věku, 2021 Excel PDF
Tab. 13.17 Osoby ve věku 25-64 let (podle vzdělání), které v posledních 3 měsících nenakoupily na internetu, 2021 Excel PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.