Vývoj bytové výstavby v Olomouckém kraji - 1998 - 2007


GRAFY
Graf 1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle forem výstavby v České republice v letech 1948 až 2007 JPG
Graf 2 Vývoj čistých peněžitých příjmů a nákladů na bydlení v České republice v letech 1989 až 2007 JPG
Graf 3 Průměrné kupní ceny rodinných a bytových domů v Olomouckém kraji v letech 1998 až 2006 JPG
Graf 4 Porovnání vývoje kupní a pořizovací hodnoty bytů (Kč/m2) v Olomouckém kraji v letech 1998 až 2006 JPG
Graf 5 Zahájené byty v okresech Olomouckého kraje v letech 1998 až 2007 JPG
Graf 6 Zahájené a dokončené byty v okresech Olomouckého kraje úhrnem v letech 1998 až 2007 JPG
Graf 7 Rozestavěné byty na 100  dokončených bytů v Olomouckém kraji v letech 1998 až 2007 JPG
Graf 8 Zahájené a dokončené byty na 1 000 obyvatel v okresech Olomouckého kraje úhrnem v letech 1998 až 2007 JPG
Graf 9 Dokončené byty podle druhu budovy v Olomouckém kraji v letech 1998 až 2007 JPG
Graf 10 Dokončené byty podle počtu pokojů v rodinných domech v Olomouckém kraji v letech 1998 až 2007 JPG
Graf 11 Dokončené byty podle počtu pokojů v bytových domech v Olomouckém kraji v letech 1998 až 2007 JPG
Graf 12 Dokončené rodinné domy podle doby výstavby v měsících v Olomouckém kraji v letech 1998 až 2007 JPG
Graf 13 Dokončené bytové domy podle doby výstavby v měsících v Olomouckém kraji v letech 1998 až 2007 JPG
Graf 14 Dokončené byty podle druhu budovy ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje v letech 1998 až 2007 JPG

Zveřejněno dne: 31.10.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.