Vývoj bytové výstavby v Pardubickém kraji - 1998 - 2007


KARTOGRAMY, MAPY, OBRÁZKY
Administrativní mapa České republiky podle územní struktury k 1. 1. 2007 JPG
1. Období největší intenzity bytové výstavby v okresech a krajích ČR v letech 1968 až 2007 JPG
2. Změna průměrné obytné plochy jednoho dokončeného bytu v okresech a krajích ČR mezi obdobím let 1968 až 1972 a obdobím let 2003 až 2007 JPG
3. Dokončené byty na 1 000 obyvatel a dokončené byty v rodinných a bytových domech v krajích ČR v letech 1998 až 2007 JPG
4. Dokončené byty na 1 000 obyvatel v obcích ČR v letech 1998 až 2007 JPG
5. Dokončené byty na 1 km2 v obcích ČR v letech 1998 až 2007 JPG
6. Dokončené byty na 1 000 obyvatel v okresech a krajích ČR v letech 1998 až 2007 JPG
7. Podíl dokončených bytů v rodinných domech na celkovém počtu dokončených bytů v okresech a krajích ČR v letech 1998 až 2007 (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb) JPG
8. Dokončené byty na 1 000 obyvatel ve správních obvodech ORP a krajích ČR v letech 1998 až 2007 JPG
9. Podíl dokončených bytů v rodinných domech na celkovém počtu dokončených bytů ve správních obvodech ORP a krajích ČR v letech 1998 až 2007 (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb) JPG
10. Průměrná obytná plocha dokončeného bytu ve správních obvodech ORP a krajích ČR v letech 1998 až 2007 JPG
11. Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v rodinném domě ve správních obvodech ORP a krajích ČR v letech 1998 až 2007 (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb) JPG
12. Průměrná hodnota dokončeného bytu celkem ve správních obvodech ORP a krajích ČR v letech 1998 až 2007 JPG
13. Průměrná hodnota dokončeného bytu v rodinném domě ve správních obvodech ORP a krajích ČR v letech 1998 až 2007 (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb) JPG
14. Podíl bytů v rodinných domech se čtyřmi a více pokoji na celkovém počtu dokončených bytů v rodinných domech ve správních obvodech ORP a krajích ČR v letech 1998 až 2007 (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb) JPG
15. Dokončené byty na 1 000 obyvatel v obcích Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 JPG
16. Průměrná obytná plocha dokončeného bytu celkem v obcích Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 JPG
17. Průměrná obytná plocha dokončeného bytu v rodinném domě v obcích Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 (bez nástaveb, přístaveb a vestaveb) JPG
Obr. 1 Bytová výstavba v okresních městech a jejich sousedních obcích JPG
Obr. 2 Budovy zapsané do Registru sčítacích obvodů od 1. 1. 2002 do 1. 7. 2008 JPG
Obr. 3 Multikriteriální vymezení venkovského a přechodného prostoru mj. s ohledem na intenzitu bytové výstavby JPG

Zveřejněno dne: 31.10.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.