Vývoj bytové výstavby v Pardubickém kraji - 1998 - 2007


GRAFY
Graf 1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle forem výstavby v České republice v letech 1948 až 2007 GIF
Graf 2 Vývoj čistých peněžních příjmů a nákladů na bydlení v České republice v letech 1989 až 2007 GIF
Graf 3 Dokončené byty na 1 000 obyvatel v České republice a Pardubickém kraji v letech 1968 až 2007 GIF
Graf 4 Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle forem výstavby v Pardubickém kraji v letech 1968 až 2007 GIF
Graf 5 Vývoj počtu obyvatel a domů v Pardubickém kraji (1869 = 100 %) GIF
Graf 6 Trvale obydlené domy a byty v okresech Pardubického kraje podle SLDB 2001 GIF
Graf 7 Byty v okresech Pardubického kraje podle období výstavby (rekonstrukce) domu podle SLDB 2001 GIF
Graf 8 Byty v okresech Pardubického kraje podle počtu pokojů podle SLDB 2001 GIF
Graf 9 Trvale obydlené byty podle druhu domu a obytné plochy v Pardubickém kraji podle SLDB 2001 GIF
Graf 10 Průměrná obytná plocha bytu a počet osob na 1 byt v okresech Pardubického kraje podle SLDB (odchylky od krajského průměru) GIF
Graf 11 Náklady na bydlení a domácnosti podle typu nájemného v krajích ČR v roce 2007 GIF
Graf 12 Vývoj jednotkových kupních cen v Pardubickém kraji (2000 = 100 %) GIF
Graf 13 Odchylka průměrných cen rodinných domů v okresech Pardubického kraje od krajského průměru v letech 1998 - 2000 a 2004 - 2006 GIF
Graf 14 Odchylka průměrných cen bytů v okresech Pardubického kraje od krajského průměru v letech 1998 - 2000 a 2004 - 2006 GIF
Graf 15 Průměrné kupní ceny bytů podle stupně opotřebení v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2006 GIF
Graf 16 Průměrné ceny stavebních pozemků podle velikosti obcí v Pardubickém kraji v letech 2004 až 2006 (tříletý průměr) GIF
Graf 17 Zahájené byty v okresech Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 18 Zahájené byty podle druhu budovy v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 19 Rozestavěné byty k 31. 12. podle druhu budovy v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 20 Dokončené byty v okresech Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 21 Dokončené byty podle druhu budovy v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 22 Zrušené byty podle důvodu v krajích ČR v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 23 Zrušené byty v bytových budovách podle důvodu v ČR a Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 24 Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle druhu budovy v krajích ČR v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 25 Dokončené byty podle druhu budovy v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 26 Dokončené byty podle druhu budovy v Pardubickém kraji v letech 1999 až 2007 GIF
Graf 27 Dokončené byty podle vlastníka v Pardubickém kraji v letech 1999 až 2007 GIF
Graf 28 Dokončené byty podle druhu budovy a počtu pokojů v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 29 Průměrná velikost dokončeného bytu podle druhu budovy v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 30 Dokončené byty podle připojení na odpad a plyn v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 31 Dokončené byty podle způsobu vytápění v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 32 Průměrná hodnota dokončených bytů podle druhu budovy v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 33 Dokončené byty podle druhu domu a doby výstavby v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 34 Průměrná doba výstavby domů (bytů) podle druhu budovy v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 35 Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle druhu stavby ve správních obvodech ORP Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 36 Průměrná hodnota 1 m2 obytné plochy dokončených bytů v rodinných domech ve správních obvodech ORP Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 37 Průměrná obytná plocha dokončených bytů v rodinných a bytových domech na 1 byt ve správních obvodech ORP Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 38 Dokončené byty v rodinných domech podle počtu pokojů ve správních obvodech ORP Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 39 Dokončené byty v bytových domech podle počtu pokojů ve správních obvodech ORP Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 40 Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle druhu stavby a podle velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 41 Dokončené byty podle velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 42 Průměrná obytná plocha dokončených bytů v rodinných a bytových domech na 1 byt podle velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 43 Průměrná hodnota 1m2 obytné plochy v rodinných a bytových domech podle velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 44 Dokončené byty v rodinných domech podle počtu pokojů a podle velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF
Graf 45 Dokončené byty v bytových domech podle počtu pokojů a podle velikostních skupin obcí v Pardubickém kraji v letech 1998 až 2007 GIF

Zveřejněno dne: 31.10.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.