Vývoj bytové výstavby v Pardubickém kraji - 1998 - 2007


tabulky - PŘÍLOHOVÉ
Tab 1. Domovní fond v okresech Pardubického kraje podle výsledků SLDB 1991 a 2001 Excel
Tab 2. Bytový fond v okresech Pardubického kraje podle výsledků SLDB 1991 a 2001 Excel
Tab 3. Trvale obydlené byty podle vybraných charakteristik v okresech Pardubického kraje podle výsledků SLDB 1991 a 2001 Excel
Tab 4. Charakteristiky úrovně bydlení v trvale obydlených bytech v okresech Pardubického kraje podle výsledků SLDB 1991 a 2001 Excel
Tab 5. Bytová výstavba podle druhu budovy v krajích České republiky úhrnem v letech 1998 až 2007 Excel
Tab 6. Bytová výstavba na 1 000 obyvatel podle druhu budovy v krajích České republiky úhrnem v letech 1998 až 2007 Excel
Tab 7. Dokončené byty podle druhu budovy v okresech Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 Excel
Tab 8. Průměrná doba výstavby rodinných a bytových domů v krajích České republiky v letech 1998 až 2007 Excel
Tab 9. Průměrná doba výstavby rodinných a bytových domů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 Excel
Tab 10. Základní údaje o dokončených domech a bytech ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Pardubický kraj Excel
Česká Třebová Excel
Hlinsko Excel
Holice Excel
Chrudim Excel
Králíky Excel
Lanškroun Excel
Litomyšl Excel
Moravská Třebová Excel
Pardubice Excel
Polička Excel
Přelouč Excel
Svitavy Excel
Ústí nad Orlicí Excel
Vysoké Mýto Excel
Žamberk Excel
Tab 11. Dokončené byty v obcích Pardubického kraje úhrnem v letech 1998 až 2007 Excel
Tab 12. Průměrné kupní ceny vybraných druhů nemovitostí v krajích České republiky v letech 1998 až 2006 Excel
Tab 13. Průměrné ceny vybraných druhů nemovitostí v krajích České republiky v letech 1998 až 2006 - tříleté průměry Excel
Tab 14. Průměrné kupní ceny vybraných druhů nemovitostí v okresech Pardubického kraje v letech 1998 až 2006 Excel
Tab 15. Průměrné ceny vybraných druhů nemovitostí v okresech Pardubického kraje v letech 1998 až 2006 - tříleté průměry Excel
Tab 16. Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v závislosti na velikosti obcí v okresech Pardubického kraje v letech 1998 až 2006 Excel
Tab 17. Průměrné ceny stavebních pozemků v závislosti na velikosti obcí v okresech Pardubického kraje v letech 1998 až 2007 - tříleté průměry Excel

Zveřejněno dne: 31.10.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.