Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2006


Vysoké Mýto
Administrativní mapa správního obvodu JPG
Základní údaje o správním obvodu PDF
Tab. 1.1 Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2006 Excel
Tab. 1.2 Číselník obcí, správních obvodů ORP, POU a okresů k 31. 12. 2006 Excel
Tab. 1.3 Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2006 Excel
Tab. 1.4 Vybavenost obcí (počet zařízení k 31. 12. 2006) Excel
Tab. 1.5 Bilance obyvatel v roce 2006 Excel
Tab. 1.6 Počet obyvatel podle věkových skupin k 31. 12. 2006 Excel
Tab. 1.7 Nezaměstnanost k 31. 12. 2006 Excel
Tab. 1.8 Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí k 31. 12. 2006 Excel
Tab. 1.9 Bytová výstavba v letech 2001 - 2006 Excel
Tab. 1.10 Kandidáti a zvolení zastupitelé obcí a městských obvodů podle pohlaví a věku v roce 2006 Excel

Zveřejněno dne: 28.02.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.