Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2005


Vysoké Mýto
Administrativní mapa správního obvodu JPG
Základní údaje o správním obvodu PDF
Tab. 1.1 Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2005 Excel PDF
Tab. 1.2 Číselník obcí, správních obvodů ORP, POU a okresů k 31. 12. 2005 Excel PDF
Tab. 1.3 Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2005 Excel PDF
Tab. 1.4 Vybavenost obcí (počet zařízení k 31. 12. 2005) Excel PDF
Tab. 1.5 Bilance obyvatel v roce 2005 Excel PDF
Tab. 1.6 Počet obyvatel podle věkových skupin k 31. 12. 2005 Excel PDF
Tab. 1.7 Nezaměstnanost k 31. 12. 2005 Excel PDF
Tab. 1.8 Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí k 31. 12. 2005 Excel PDF
Tab. 1.9 Bytová výstavba v letech 1997 - 2005 Excel PDF
Tab. 1.10 Volební účast podle vybraných druhů voleb Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.