Sčítání lidu, bytů a domů 2001 - okres Svitavy - 2001


1. Charakteristika okresu a vývoj sídelní struktury

Zveřejněno dne: 31.10.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.