Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje - 2000 - 2005


4.1 Souhrnné postavení správních obvodů ORP v kraji (multikriteriální hodnocení)
4.1 Souhrnné postavení správních obvodů ORP v kraji (multikriteriální hodnocení) PDF
Tabulky použité v textu
Tab. 4.1.5.1 Postavení správních obvodů ORP v letech 2001 - 2005 Excel
Tab. 4.1.5.2 Vývoj dostupných ukazatelů v čase Excel
Grafy v textu
Graf 4.1.1 Souhrnné hodnocení správních obvodů ORP JPG
Graf 4.1.2 Postavení správních obvodů ORP v ekonomickém a sociálním prostředí JPG
Kartogramy v textu
Kartogram 4.1.1 Postavení správních obvodů ORP Pardubického kraje v letech 2001 – 2005: demografické prostředí, sídelní struktura JPG
Kartogram 4.1.2 Postavení správních obvodů ORP Pardubického kraje v letech 2001 – 2005: sociální prostředí JPG
Kartogram 4.1.3 Postavení správních obvodů ORP Pardubického kraje v letech 2001 – 2005: ekonomické prostředí JPG
Kartogram 4.1.4 Postavení správních obvodů ORP Pardubického kraje v letech 2001 – 2005: infrastruktura, poloha, dostupnost, životní prostředí JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.