Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje - 2000 - 2005


3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů
3.1 Území s nepříznivým demografickým vývojem PDF
3.2 Pracovní mikroregiony
3.3 Potenciál cestovního ruchu
3.4 Časová dostupnost krajského města individuální dopravou
3.5 Časová dostupnost sídla správního obvodu ORP individuální dopravou
Tabulky použité v textu
Tab. 3.1.1 Vybrané charakteristiky funkčních regionů vymezených na základě demografického vývoje v obcích Excel
Tab. 3.2.1 Srovnání základních charakteristik správních obvodů obcí s rozšířenou působností a pracovních mikroregionů Excel
Tab. 3.2.2 Pardubický pracovní region a jeho mikroregiony v roce 2005 Excel
Tab. 3.2.3 Sídelní struktura a obyvatelstvo Pardubického pracovního regionu k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 3.2.4 Pracovní místa v Pardubickém pracovním regionu podle SLDB 2001 Excel
Tab. 3.2.5 Nezaměstnanost v Pardubickém pracovním regionu k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 3.2.6 Vývoj nezaměstnanosti v Pardubickém pracovním regionu v letech 2000 - 2005 (k 31. 12.) Excel
Tab. 3.3.1 Ubytovací zařízení v roce 2005 podle potenciálu cestovního ruchu Pardubického kraje Excel
Tab. 3.4.1 Nezaměstnanost k 31. 12. 2005 podle časové dostupnosti Pardubic individuální dopravou Excel
Tab. 3.5.1 Nezaměstnanost k 31. 12. 2005 podle časové dostupnosti sídla správního obvodu ORP individuální dopravou Excel
Kartogramy v textu
Kartogram 3.1.1 Území s nepříznivým demografickým vývojem v letech 2000 - 2005 JPG
Kartogram 3.2.1 Pracovní mikroregiony a subregiony vymezené na základě dat SLDB 2001 JPG
Kartogram 3.3.1 Potenciál cestovního ruchu v Pardubickém kraji JPG
Kartogram 3.4.1 Časová dostupnost krajského města individuální dopravou v Pardubickém kraji JPG
Kartogram 3.5.1 Časová dostupnost sídel obvodů ORP v Pardubickém kraji individuální dopravou JPG
Grafy v textu
Graf 3.4.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel v letech 2001 - 2005 v obcích Pardubického kraje podle časové dostupnosti krajského města individuální dopravou JPG
Graf 3.5.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel v letech 2001 - 2005 v obcích Pardubického kraje podle časové dostupnosti sídla správního obvodu ORP individuální dopravou JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.