Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje - 2000 - 2005


2.3 Ekonomický vývoj
2.3.1 Organizační struktura národního hospodářství PDF
2.3.2 Zemědělství a lesnictví
2.3.3 Průmysl
2.3.4 Stavebnictví
2.3.5 Doprava
2.3.6 Cestovní ruch
2.3.7 Veřejná ekonomika
Tabulky použité v textu
Tab. 2.3.1.1 Ekonomické subjekty (stav k 31. 12.) Excel
Tab. 2.3.1.2 Ekonomické subjekty podle právní formy k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 2.3.1.3 Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 2.3.2.1 Zemědělská a lesní půda k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 2.3.2.2 Obhospodařovaná půda fyzickými a právnickými osobami v roce 2005 Excel
Tab. 2.3.2.3 Obhospodařovaná půda a počty pracovníků v roce 2005 Excel
Tab. 2.3.2.4 Využití půdy v roce 2005 Excel
Tab. 2.3.2.5 Hospodářská zvířata k 30. 9. 2005 Excel
Tab. 2.3.2.6 Porostní plochy lesů a zásoby hroubí k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 2.3.2.7 Porostní plochy lesů podle dřevin k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 2.3.3.1 Průmyslové podniky s 20 a více zaměstnanci v roce 2005 Excel
Tab. 2.3.3.2 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle průmyslového odvětví v roce 2001 Excel
Tab. 2.3.4.1 Vybrané ukazatele ve stavebnictví Excel
Tab. 2.3.4.2 Stavební práce podle místa stavby Excel
Tab. 2.3.4.3 Bytová výstavba v letech 1996 - 2005 Excel
Tab. 2.3.4.4 Dokončené byty podle forem výstavby v letech 2001 - 2005 Excel
Tab. 2.3.4.5 Charakteristiky dokončených bytů v letech 2001 - 2005 Excel
Tab. 2.3.4.6 Průměrné ceny bytů v bytových domech v letech 1998 - 2005 Excel
Tab. 2.3.4.7 Průměrné ceny rodinných domů v letech 1998 - 2005 Excel
Tab. 2.3.5.1 Délka silniční sítě k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 2.3.5.2 Dopravní prostředky k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 2.3.5.3 Dopravní nehodovost v letech 2001 - 2005 (roční průměry) Excel
Tab. 2.3.5.4 Intenzita silniční dopravy v sídlech správních obvodů ORP Excel
Tab. 2.3.5.5 Intenzita silniční dopravy mimo sídla správních obvodů ORP Excel
Tab. 2.3.6.1 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 2.3.6.2 Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu podle kategorie zařízení k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 2.3.6.3 Potenciál cestovního ruchu obcí Pardubického kraje v roce 2001 Excel
Tab. 2.3.7.1 Příjmy a výdaje obecních rozpočtů k 31. 12. Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.