Historický přehled výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československé republiky - Liberecký kraj - 1920 - 1935


MALÍŘ, J. - MAREK, P. a kol. Politické strany I. 1
ilustrační obrázek
 
MALÍŘ, J. - MAREK, P. a kol. Politické strany I. 1861 – 1938. Politické strany II. 1938 - 2004 Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2005. ISBN 80-7239-179-8

CÉSAR, J. – ČERNÝ, Bohumil. Politika německých buržoazních stran v Československu v letech 1918 – 1938, I-II. Praha, 1962.

STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ V ČECHÁCH: úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. zák. a nař. : vydán ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 15. února 1921.
Státní úřad statistický. Praha, 1923.

STATISTICKÝ LEXIKON OBCÍ V ZEMI ČESKÉ: úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 sb. zák. a nař. Vydán ministerstvem vnitra a státním úřadem statistickým na základě sčítání lidu z 1. prosince 1930. Praha: Orbis, 1934.

SMEJKAL, L.. Z historie volebních zápasů - Česká Lípa 1976

SMEJKAL, L. ČESKOLIPSKO: rukopisný přehled historického vývoje pro zamýšlenou publikaci Euroregionu Nisa - 1993

Retrospektivní Lexikon obcí Libereckého kraje 1850 – 2001. 1. vyd. Liberec: Český statistický úřad, 2003.

NĚMEC, B.. Ottův slovník naučný nové doby 1930 - 1943 - dodatky.
Sv. I. – IV. Praha 1930 - 1943.

PFOHL, A. Průmyslový atlas Československé republiky.
Liberec, 1920

KARPAŠ, R. a kol. Kniha o Liberci.
Vyd. 1. Liberec: Dialog, 1996. 664 s.

KARPAŠ, R., ANDĚL, R. Frýdlansko - minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor.
Vyd. 1. Liberec: Nakladatelství 555, 2002. 240 s. ISBN 80-86424-18-9.

ANDĚL, R., TECHNIK, S. Český Dub.
Vyd. 1.Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1991. 205 s. ISBN 80-7047-037-2.

NEDOMANSKÝ, L., TOMSA, J. a kol. Čtyři sta let Nového Města pod Smrkem: 1584-1984.
Nové Město pod Smrkem: MěNV, 1984. 135 s.

Katalog Všeobecné krajinské výstavy v Turnově 1925. Turnov, 1925. Str. 49-56

HERBST, J., ZAKOUŘIL, K., ZLÁMAL, V. Turnov město a jeho kraj.
Brno: Národohospodářská propagace Čech a Moravy, 1941. 160 s.
Str. 78-83 řada A, sv. XXV

BRUNCLÍK, Z., VINKLÁT, P. D. 150 let hospodářské komory v Liberci: 1851-2001.
Liberec: Okresní hospodářská komora – Liberec 2000. 95 s. ISBN 80-902887-3-1.

SOVADINA, M. Správní vývoj okresu Česká Lípa od roku 1848 do roku 1990.
Vyd. 1. Česká Lípa: Státní okresní archiv, 1998. 194 s.

CHMELAŘ, J. Státy, politické strany a tisk celého světa 1927. Praha: 1930.

SCHELLE, K. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1948.
Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 389 s. Právo. ISBN 80-86432-25-4.

Archivní fondy k volbám do Národního shromáždění v letech 1920 - 1935, Fond Ministerstva vnitra - Stará registratura.
Čísla kartonů: 213-221; 1202; 1210-1213; 1225-1235; 1741-1762; 2690/2697; 4356-4381; 4932-4934; 6893-6913; 10744-10759.

Zveřejněno dne: 31.03.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.