Historický přehled výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československé republiky - Liberecký kraj - 1920 - 1935


Svaz zemědělců
Svaz zemědělců
Počet získaných hlasů pro Svaz zemědělců ve volbách do PS Národního shromáždění ČSR ve vybraných politických a soudních okresech Excel PDF

KARTOGRAMY
Procento získaných hlasů pro Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu ve volbách do PS Národního shromáždění ČSR ve vybraných soudních okresech v %
v roce 1920 PDF GIF
v roce 1935 PDF GIF
GRAFY Procento získaných hlasů pro Svaz zemědělců ve volbách do PS Národního shromáždění ČSR ve vybraných politických okresech v roce 1920, 1925, 1929 a 1935 PDF GIF

Zveřejněno dne: 31.03.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.