Domažlice
D.1. Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin Excel PDF
D.2. Obyvatelstvo podle rodinného stavu, pohlaví a věkových skupin Excel PDF
D.3. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle ekonomické aktivity, pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
D.4. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví a odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
D.5. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví a postavení v zaměstnání Excel PDF
D.6. Domácnosti podle typu a počtu členů Excel PDF
D.7. Vybavení bytových domácností podle počtu cenzových domácností v bytě a počtu členů domácnosti Excel PDF
D.8. Trvale obydlené domy a byty podle typu a stáří domu Excel PDF
D.9. Trvale obydlené byty a jejich obyvatelé podle kategorie, velikosti a právního důvodu užívání bytu Excel PDF
D.10. Trvale obydlené domy podle technického vybavení, počtu bytů a vlastnictví, trvale obydlené byty podle technického vybavení a velikosti Excel PDF
D.11. Obyvatelstvo v trvale obydlených domech a bytech podle vlastnictví domu a podle vybavení a velikosti domů a bytů Excel PDF

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.