3. Obyvatelstvo


3.3 Rodinný stav

3.3 Rodinný stav


  Z celkového počtu obyvatel ve věku 15 a více let bylo v roce 2001 celkem 24,1 % svobodných, 56,5 % obyvatel bylo ženatých/vdaných, celkem 9,0 % bylo rozvedených a 9,7 % ovdovělých. V průběhu posledních deseti let došlo v rodinném stavu obyvatelstva k poměrně výrazným změnám. Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 prokázalo tendence odkládání uzavírání manželství do vyššího věku. Projevilo se to jak u mužů, tak i u žen.

  Tab 3.3.1 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a rodinného stavu

  Podíl svobodných mužů v roce 2001 dosáhl 29,5 %, to je o 4,9 procentního bodu více, než v roce 1991, podíl svobodných žen se v tomto období zvýšil z 14,2 % na 19,0 %, to je o 4,8 procentního bodu. Podíl ženatých mužů poklesl proti roku 1991 o 7,6 procentního bodu na 58,3 % v roce 2001, podíl vdaných žen se snížil z 60,9 %  na 54,9 %, to je o 6,0 procentního bodu.

  K datu sčítání v roce 2001 žilo ve Středočeském kraji v manželství celkem 246 577 mužů a žen, z toho pro 205 645 manželských párů (tj. 83,4 %) to bylo oboustranně manželství první.

  Ve faktických manželství nesezdaných dvojic žilo k datu sčítání 2001 v kraji celkem 12 952 mužů a žen,  z nichž téměř 20 % bylo zastoupeno soužití oboustranně svobodných partnerů a více než polovinu faktických manželství tvořilo soužití dvojic, kdy některý z partnerů byl rozvedený.


  Struktura rodinného stavu mužů a žen v roce 1991 a 2001


  Pokud jde o velikostní skupiny obcí, ukazuje se, že poměrně výrazně se stoupající velikostí sídel roste podíl svobodných a rozvedených obyvatel a podíl ženatých/vdaných osob a osob ovdovělých je nižší. Např. podíl ženatých/vdaných obyvatel a ovdovělých osob je v obcích do 999 obyvatel o několik procentních bodů vyšší než je průměr v kraji, naopak podíl rozvedených osob ve velkých obcích a městech téměř dvojnásobně převyšuje podíl rozvedených osob na celkovém počtu obyvatel v malých obcích.

  Tab. 3.3.2 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle rodinného stavu a velikostních skupin obcí


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.