2. VÝVOJ INDIKÁTORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V KRAJÍCH


2.0. Vývoj indikátorů udržitelného rozvoje v krajích

2.0. Vývoj indikátorů udržitelného rozvoje v krajích

2. Vývoj indikátorů udržitelného rozvoje v krajích

Úvodní část této kapitoly se zaměřuje na způsob výběru indikátorů v předkládané publikaci. Následuje přehled použitých indikátorů s uvedením důvodu jejich zařazení. Hlavní část kapitoly uvádí u jednotlivých indikátorů jejich vazbu na strategické dokumenty, zdroj dat, územní dostupnost, periodicitu zjišťování, popis, případně metodické poznámky. Datová tabulka u jednotlivých indikátorů obsahuje mezikrajské srovnání v delší časové řadě, nezahrnuje však údaje před rokem 1993.


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.