Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2022


12. Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Text: Použití internetu ve vztahu k veřejné správě PDF
Tabulky, grafy, kartogramy: Použití internetu ve vztahu k veřejné správě Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.