Statistická ročenka České republiky - 2016


12. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Metodika Word PDF
12-1. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem a aktivity v územním členění k 31. 12. 2015 Excel
12-2. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) Excel
12-3. Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) Excel
12-4. Organizační struktura národního hospodářství podle vybraných právních forem
a převažující činnosti k 31. 12. 2015
Excel
12-5. Právnické osoby podle převažující činnosti (stav k 31. 12.) Excel
12-6. Fyzické osoby podle převažující činnosti (stav k 31. 12.) Excel
12-7. Právnické osoby podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) Excel
12-8. Organizační struktura národního hospodářství podle zařazení subjektů do skupin institucionálních sektorů (stav k 31. 12.) Excel
12-9. Vybrané právnické osoby podle institucionálních sektorů k 31. 12. 2015 Excel
12-10. Organizační struktura národního hospodářství podle zařazení subjektů do skupin institucionálních sektorů a převažující činnosti k 31. 12. 2015 Excel
12-11. Organizační struktura národního hospodářství podle zařazení subjektů do skupin institucionálních sektorů a územního členění k 31. 12. 2015 Excel
12-12. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle převažující činnosti Excel
12-13. Organizační struktura národního hospodářství podle velikosti subjektů
a převažující činnosti (stav k 31. 12.)
Excel
12-14. Organizační struktura národního hospodářství podle velikosti subjektů a zařazení do institucionálních sektorů (stav k 31. 12.) Excel
12-15. Organizační struktura národního hospodářství podle zařazení subjektů do institucionálních sektorů (stav k 31. 12.) Excel

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.