Statistická ročenka hl. m. Prahy - 2014


11. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
11-1. Vybrané údaje o zemědělství v Hlavním městě Praze Excel
11-2. Osevní plochy zemědělských plodin v Hlavním městě Praze (stav k 31. 5.) Excel
11-3. Sklizeň zemědělských plodin v Hlavním městě Praze Excel
11-4. Hektarové výnosy zemědělských plodin v Hlavním městě Praze Excel
11-5. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v Hlavním městě Praze Excel
11-6. Hospodářská zvířata a užitkovost v Hlavním městě Praze Excel
11-7. Výroba masa v jatečné hmotnosti v Hlavním městě Praze Excel
11-8. Spotřeba hnojiv v Hlavním městě Praze Excel
11-9. Velikostní struktura zemědělských podniků v Hlavním městě Praze v roce 2013 Excel
11-101. Zemědělská produkce podle krajů v roce 2013 Excel
11-102. Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2013 Excel
11-103. Hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2013 Excel
11-104. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v zemědělských podnicích podle krajů v roce 2013 Excel
11-105. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2014 Excel
11-106. Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2014 Excel
11-107. Užitkovost hospodářských zvířat podle krajů v roce 2013 Excel
11-108. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2013 Excel
11-109. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat podle krajů v roce 2013 Excel
11-110. Velikostní struktura zemědělských podniků podle krajů v roce 2013 Excel

Zveřejněno dne: 29.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.