Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2023


11. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
11-1. Vybrané údaje o zemědělství Excel
11-2. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31. 5.) Excel
11-3. Sklizeň zemědělských plodin Excel
11-4. Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin Excel
11-5. Ovocné stromy a sklizeň ovoce Excel
11-6. Hospodářská zvířata v hl. m. Praze a Středočeském kraji (stav k 1. 4.) Excel
11-7. Živočišná výroba a užitkovost hospodářských zvířat v hl. m. Praze a Středočeském kraji Excel
11-8. Výroba masa v jatečné hmotnosti v hl. m. Praze a Středočeském kraji Excel
11-9. Spotřeba hnojiv Excel
11-10. Velikostní struktura zemědělských subjektů v roce 2022 Excel
11-101. Produkce zemědělského odvětví podle krajů v roce 2022 Excel
11-102. Osevní plochy vybraných zemědělských plodin podle krajů k 31. 5. 2022 Excel
11-103. Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2022 Excel
11-104. Hektarové výnosy sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2022 Excel
11-105. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v zemědělských podnicích podle krajů v roce 2022 Excel
11-106. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2022 Excel
11-107. Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2022 Excel
11-108. Živočišná výroba a užitkovost hospodářských zvířat podle krajů v roce 2022 Excel
11-109. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2022 Excel
11-110. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat podle krajů v roce 2022 Excel
11-111. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2021/2022 Excel
11-112. Velikostní struktura zemědělských subjektů podle krajů v roce 2022 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.