Statistická ročenka Moravskoslezského kraje - 2017


11. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
11-1. Vybrané údaje o zemědělství Excel
11-2. Osevní plochy zemědělských plodin Excel
11-3. Sklizeň zemědělských plodin Excel
11-4. Hektarové výnosy zemědělských plodin Excel
11-5. Ovocné stromy a sklizeň ovoce Excel
11-6. Hospodářská zvířata Excel
11-7. Živočišná výroba a užitkovost hospodářských zvířat Excel
11-8. Výroba masa v jatečné hmotnosti Excel
11-9. Spotřeba hnojiv Excel
11-10. Velikostní struktura zemědělských podniků podle okresů v roce 2016 Excel
11-11. Zemědělské podniky podle právních forem k 30. 9. 2016 Excel
11-12. Pracující v zemědělství celkem Excel
11-13. Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku Excel
11-101. Zemědělská produkce podle krajů v roce 2016 Excel
11-102. Osevní plochy vybraných zemědělských plodin podle krajů k 31. 5. 2016 Excel
11-103. Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2016 Excel
11-104. Hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2016 Excel
11-105. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v zemědělských podnicích podle krajů v roce 2016 Excel
11-106. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2017 Excel
11-107. Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2017 Excel
11-108. Živočišná výroba a užitkovost hospodářských zvířat podle krajů v roce 2016 Excel
11-109. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2016 Excel
11-110. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat podle krajů v roce 2016 Excel
11-111. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2015/2016 Excel
11-112. Velikostní struktura zemědělských podniků podle krajů v roce 2016 Excel
11-113. Zemědělské podniky a obhospodařovaná zemědělská půda podle právních forem a krajů k 30. 9. 2016 Excel
11-114. Pracující v zemědělství celkem podle krajů Excel
11-115. Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku a krajů Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.