Srovnání krajů v České republice - 2015


11. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
11-101. Zemědělská produkce podle krajů v roce 2014 Excel
11-102. Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2014 Excel
11-103. Hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2014 Excel
11-104. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v zemědělských podnicích podle krajů v roce 2014 Excel
11-105. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2015 Excel
11-106. Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2015 Excel
11-107. Užitkovost hospodářských zvířat podle krajů v roce 2014 Excel
11-108. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2014 Excel
11-109. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat podle krajů v roce 2014 Excel
11-110. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2013/2014 Excel
11-111. Velikostní struktura zemědělských podniků podle krajů v roce 2014 Excel
11-112. Zemědělské podniky a obhospodařovaná zemědělská půda podle právních forem a krajů k 30. 9. 2013 Excel
11-113. Pracující v zemědělství celkem podle krajů Excel
11-114. Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku a krajů Excel

Zveřejněno dne: 15.01.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.