Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2018


11. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
11-1. Vybrané údaje o zemědělství v hlavním městě Praze Excel
11-2. Osevní plochy zemědělských plodin v hlavním městě Praze (stav k 31. 5.) Excel
11-3. Sklizeň zemědělských plodin v hlavním městě Praze Excel
11-4. Hektarové výnosy zemědělských plodin v hlavním městě Praze Excel
11-5. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v hlavním městě Praze Excel
11-6. Hospodářská zvířata v hlavním městě Praze a Středočeském kraji (stav k 1. 4.) Excel
11-7. Živočišná výroba a užitkovost hospodářských zvířat v hl. m. Praze a Středočeském kraji Excel
11-8. Výroba masa v jatečné hmotnosti v hlavním městě Praze a Středočeském kraji Excel
11-9. Spotřeba hnojiv v hlavním městě Praze Excel
11-10. Velikostní struktura zemědělských podniků v hlavním městě Praze v roce 2017 Excel
11-11. Plocha sadů podle druhů ovocných stromů a podle stáří výsadby v hlavním městě Praze a Středočeském kraji k 1. 5. 2017 Excel
11-101. Produkce zemědělského odvětví podle krajů v roce 2017 Excel
11-102. Osevní plochy vybraných zemědělských plodin podle krajů k 31. 5. 2017 Excel
11-103. Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2017 Excel
11-104. Hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2017 Excel
11-105. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v zemědělských podnicích podle krajů v roce 2017 Excel
11-106. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2018 Excel
11-107. Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2018 Excel
11-108. Živočišná výroba a užitkovost hospodářských zvířat podle krajů v roce 2017 Excel
11-109. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2017 Excel
11-110. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat podle krajů v roce 2017 Excel
11-111. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2016/2017 Excel
11-112. Velikostní struktura zemědělských podniků podle krajů v roce 2017 Excel
11-113. Pěstitelé ovoce a plocha sadů podle krajů k 1. 5. 2017 Excel

Zveřejněno dne: 28.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.