Srovnání krajů v České republice - 2017


11. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodické vysvětlivky PDF
11-101. Zemědělská produkce podle krajů v roce 2016 Excel
11-102. Osevní plochy vybraných zemědělských plodin podle krajů k 31. 5. 2016 Excel
11-103. Sklizeň vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2016 Excel
11-104. Hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2016 Excel
11-105. Ovocné stromy a sklizeň ovoce v zemědělských podnicích podle krajů v roce 2016 Excel
11-106. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2017 Excel
11-107. Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2017 Excel
11-108. Živočišná výroba a užitkovost hospodářských zvířat podle krajů v roce 2016 Excel
11-109. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2016 Excel
11-110. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat podle krajů v roce 2016 Excel
11-111. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2015/2016 Excel
11-112. Velikostní struktura zemědělských podniků podle krajů v roce 2016 Excel
11-113. Zemědělské podniky a obhospodařovaná zemědělská půda podle právních forem a krajů k 30. 9. 2016 Excel
11-114. Pracující v zemědělství celkem podle krajů Excel
11-115. Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku a krajů Excel

Zveřejněno dne: 16.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.