Statistická ročenka České republiky - 2022


11. ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM
Metodika Word PDF
11-1. Dlouhodobý vývoj zahraničního obchodu se zbožím Excel
11-2. Vývoz, dovoz a bilance podle hlavních zemí Excel
11-3. Vývoz podle vybraných produktů Excel
11-4. Dovoz podle vybraných produktů Excel
11-5. Bilance podle vybraných produktů Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.