Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2022


11. Používání internetového bankovnictví a jiných finančních služeb
Text: Používání internetového bankovnictví a jiných finančních služeb PDF
Tabulky, grafy, kartogramy: Používání internetového bankovnictví a jiných finančních služeb Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.