Statistická ročenka České republiky - 2005


27. VYBRANÉ UKAZATELE OBLASTÍ A KRAJŮ
Vybrané ukazatele oblastí a krajů - metodika
27- 1. Vybrané ukazatele oblastí (NUTS 2) v roce 2004 Excel
27- 2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2004 Excel
Grafy GIF

Zveřejněno dne: 30.11.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.