Statistická ročenka České republiky - 2005


24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Sociální zabezpečení - metodika
24- 1. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných Excel
24- 2. Průměrný počet osob nemocensky pojištěných podle krajů v roce 2004 Excel
24- 3. Výdaje na dávky nemocenského pojištění Excel
24- 4. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle krajů v roce 2004 Excel
24- 5. Dávky nemocenského pojištění Excel
24- 6. Vyplacené důchody (stav k 31. 12.) Excel
24- 7. Vyplacené dávky důchodového pojištění Excel
24- 8. Průměrná měsíční výše důchodu (stav k 31. 12.) Excel
24- 9. Počet nově přiznaných důchodů Excel
24-10. Průměrná měsíční výše nově přiznaných (nekrácených) důchodů Excel
24-11. Zařízení sociální péče (stav k 31. 12.) Excel
24-12. Místa v zařízeních sociální péče Excel
24-13. Zařízení sociální péče podle krajů v roce 2004 Excel
24-14. Domovy důchodců a domovy - penzióny pro důchodce Excel
24-15. Domovy důchodců podle krajů v roce 2004 Excel
24-16. Pečovatelská služba Excel
24-17. Pracovníci zabezpečující pečovatelskou službu Excel
24-18. Výdaje na služby sociální péče Excel
24-19. Vyplacené dávky státní sociální podpory, dávky pro rodiny s dětmi Excel
24-20. Vyplacené dávky státní sociální podpory podle krajů v roce 2004 Excel
Grafy GIF

Zveřejněno dne: 30.11.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.