Statistická ročenka České republiky - 2005


22. KULTURA A SPORT
Kultura a sport - metodika
22- 1. Státní divadla Excel
22- 2. Soukromá divadla Excel
22- 3. Hudební soubory Excel
22- 4. Muzea a galerie (muzea výtvarných umění) Excel
22- 5. Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny Excel
22- 6. Památkové objekty Excel
22- 7. Zoologické a botanické zahrady, jeskyně Excel
22- 8. Veřejné knihovny Excel
22- 9. Knihovny vysokých škol Excel
22-10. Krajské vědecké knihovny Excel
22-11. Kulturní instituce podle krajů Excel
22-12. Finanční ukazatele za vybraná kulturní zařízení Excel
22-13. Noviny, časopisy a knihy Excel
22-14. Kina Excel
22-15. Produkce a distribuce filmů určených do kin Excel
22-16. Zvukové nahrávky Excel
22-17. Přenos pozemního televizního a rozhlasového signálu Excel
22-18. Televizní vysílání Excel
22-19. Provozovatelé televizního vysílání Excel
22-20. Rozhlasové vysílání Excel
22-21. Provozovatelé rozhlasového vysílání Excel
22-22. Žáci a trenéři sportovních tříd na základních školách, na gymnáziích a na sportovních gymnáziích Excel
22-23. Medaile získané českými sportovci na mistrovstvích světa ve vybraných sportech Excel
22-24. Medaile získané českými sportovci na mistrovstvích Evropy ve vybraných sportech Excel
22-25. Rozdělení dotací pro sportovní reprezentaci Excel
22-26. Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu na veřejně prospěšné programy Excel
22-27. Dotace ze státního rozpočtu pro občanská sdružení tělovýchovy a sportu na výstavbu a technickou obnovu sportovních zařízení Excel
22-28. Výdaje státního rozpočtu na kulturu a sport v roce 2004 Excel
22-29. Výdaje územních rozpočtů na kulturu a sport v roce 2004 Excel

Zveřejněno dne: 30.11.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.