Statistická ročenka České republiky - 2005


17. STAVEBNICTVÍ
Stavebnictví - metodika
17- 1. Struktura stavebních prací stavebních podniků Excel
17- 2. Stavební práce stavebních podniků Excel
17- 3. Stavební práce stavebních podniků podle směrů výstavby Excel
17- 4. Stavební práce stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci podle směrů výstavby Excel
17- 5. Stavební podniky podle sektoru a počtu zaměstnanců Excel
17- 6. Průměrný počet zaměstnanců stavebních podniků podle sektoru a počtu zaměstnanců Excel
17- 7. Stavební práce stavebních podniků podle sektoru a počtu zaměstnanců Excel
17- 8. Struktura stavebních podniků podle sektoru a počtu zaměstnanců v roce 2004 Excel
17- 9. Zakázky stavebních prací (stav k 31. 12.) Excel
17-10. Stavební práce ve stavebních podnicích podle krajů v roce 2004 Excel
17-11. Stavební práce provedené v tuzemsku, podle kraje místa stavby Excel
17-12. Zaměstnanci stavebních podniků a průměrná hrubá měsíční mzda Excel
17-13. Průměrný počet zaměstnanců a jejich průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v roce 2004 Excel
17-14. Stavební stroje ve stavebních podnicích (stav k 31. 12.) Excel
17-15. Byty v nových budovách podle způsobu výstavby Excel
17-16. Byty podle stadia rozestavěnosti a plocha dokončených bytů (stav k 31. 12.) Excel
17-17. Zahájené byty na stavbách pro bydlení i mimo ně Excel
17-18. Rozestavěné byty na stavbách pro bydlení i mimo ně Excel
17-19. Dokončené byty na stavbách pro bydlení i mimo ně Excel
17-20. Velikosti bytů v dokončených bytových domech Excel
17-21. Velikosti bytů v dokončených rodinných domech Excel
17-22. Základní údaje o dokončených bytových objektech Excel
17-23. Zrušené rodinné domy, bytové domy a jednotlivé byty Excel
17-24. Zrušené byty podle velikosti v roce 2004 Excel
17-25. Vydaná stavební povolení podle krajů Excel
17-26. Předpokládaná hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů Excel
17-27. Finanční ukazatele stavebních podniků Excel
17-28. Struktura majetku a kapitálu stavebních podniků Excel
Grafy GIF

Zveřejněno dne: 30.11.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.