Statistická ročenka České republiky - 2005


15. LESNICTVÍ
Lesnictví - metodika
15-1. Základní ukazatele v lesnictví Excel
15-2. Vlastnictví lesů (stav k 31. 12.) Excel
15-3. Kategorizace lesů (stav k 31. 12.) Excel
15-4. Plochy dřevin a zalesňování Excel
15-5. Zalesňování celkem a podle vybraných druhů dřevin Excel
15-6. Zalesňování a spotřeba sazenic podle druhů dřevin v roce 2004 Excel
15-7. Technické ukazatele lesnictví Excel
15-8. Bilance půdy určené k zalesňování Excel
15-9. Těžba dřeva podle druhů dřevin Excel
15-10. Těžba dřeva a dodávky dříví Excel
15-11. Vybrané ukazatele lesnictví podle krajů v roce 2004 Excel
15-12. Stav a lov zvěře Excel
Grafy GIF

Zveřejněno dne: 30.11.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.