Statistická ročenka České republiky - 2005


14. ZEMĚDĚLSTVÍ
Zemědělství - metodika
14- 1. Souhrnný zemědělský účet (běžné ceny) Excel
14- 2. Souhrnný zemědělský účet (stálé ceny) Excel
14- 3. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (běžné ceny) Excel
14- 4. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (stálé ceny) Excel
14- 5. Bilance půdy (stav k 31. 12.) Excel
14- 6. Bilance půdy podle krajů k 31. 12. 2004 Excel
14- 7. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31. 5.) Excel
14- 8. Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin Excel
14- 9. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2004 Excel
14-10. Sklizeň zemědělských plodin Excel
14-11. Sklizeň hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2004 Excel
14-12. Plochy vinic a sklizeň hroznů Excel
14-13. Plochy chmelnic a sklizeň chmele Excel
14-14. Sklizeň zeleniny Excel
14-15. Ovocné stromy a keře, sklizeň ovoce Excel
14-16. Úroveň zemědělské výroby Excel
14-17. Produkce vybraných výrobků v domácnostech obyvatelstva Excel
14-18. Hospodářská zvířata Excel
14-19. Hospodářská zvířata podle věkových skupin Excel
14-20. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2005 Excel
14-21. Intenzita chovu hospodářských zvířat a struktura jeho stavů v dobytčích jednotkách Excel
14-22. Intenzita chovu hospodářských zvířat Excel
14-23. Včelařství Excel
14-24. Živočišná výroba Excel
14-25. Užitkovost hospodářských zvířat Excel
14-26. Výroba masa v jatečné hmotnosti Excel
14-27. Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v roce 2004 Excel
14-28. Průměrná porážková hmotnost jatečných zvířat Excel
14-29. Průměrná porážková hmotnost jatečných zvířat podle krajů v roce 2004 Excel
14-30. Celkový prodej hlavních zemědělských výrobků Excel
14-31. Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách Excel
14-32. Spotřeba průmyslových hnojiv Excel
14-33. Spotřeba účinných látek na ochranu rostlin Excel
Grafy GIF

Zveřejněno dne: 30.11.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.