Statistická ročenka České republiky - 2005


13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Věda a technologie, informační společnost - metodika
13- 1. Lidské zdroje ve vědě a technologii podle oborů vzdělávání a zaměstnání (zásoba LZVT) Excel
13- 2. Studenti a absolventi terciárního vzdělávání v přírodovědných a technických studijních oborech Excel
13- 3. Souhrnné ukazatele výzkumu a vývoje Excel
13- 4. Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem podle sektorů provádění VaV Excel
13- 5. Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem podle zaměstnání, vzdělání a vědních oblastí Excel
13- 6. Výdaje na výzkum a vývoj podle zdroje financování a sektoru užití Excel
13- 7. Výdaje na výzkum a vývoj podle socio-ekonomických směrů a vědních oblastí Excel
13- 8. Hlavní ukazatele výzkumu a vývoje podnikatelského sektoru podle odvětví OKEČ Excel
13- 9. Hlavní ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů Excel
13-10. Zahraniční obchod s technologicky vyspělými (high-tech) výrobky Excel
13-11. Inovující ekonomické subjekty v období 2002-2003 Excel
13-12. Inovační náklady a podíl inovovaných a nových výrobků na tržbách v roce 2003 Excel
13-13. Přihlášky vynálezů a udělené patenty v ČR Excel
13-14. Přihlášky vynálezů a udělené patenty v ČR podle země původce vynálezu Excel
13-15. Uzavřené licenční smlouvy a licenční poplatky v roce 2003 Excel
13-16. Příjmy a výdaje z technologických služeb - technologická platební bilance Excel
13-17. Hlavní ukazatele skupiny odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností (high-tech sektor) Excel
13-18. Základní infrastruktura informačních a komunikačních technologií Excel
13-19. Počítačoví odborníci a osoby se vzděláním v oblasti informatiky a výpočetní techniky (VT) Excel
13-20. Základní ukazatele odvětví produkujících informační a komunikační technologie (ICT sektor) Excel
13-21. Zahraniční obchod s ICT výrobky Excel
13-22. Rozšíření vybraných ICT v podnikatelském sektoru (stav k 31. 12.) Excel
13-23. Rozšíření používání vybraných ICT zaměstnanci v podnikatelském sektoru (stav k 31. 12.) Excel
13-24. Ekonomické subjekty používající elektronické obchodování Excel
13-25. Finanční objem elektronického obchodování ekonomických subjektů Excel
13-26. Informační a komunikační technologie v domácnostech Excel
Tab. 13-27.Přístup jednotlivců k informačním a komunikačním technologiím Excel
Tab. 13-28. Použití osobního počítače jednotlivci Excel
Tab. 13-29.Použití internetu jednotlivci Excel
Tab. 13-30.Místo použití osobního počítače a internetu jednotlivci v roce 2004 Excel
Tab. 13-31.Druh zboží a služeb, které byly objednány přes internet a způsob jejich platby Excel
Tab. 13-32.Informační a komunikační technologie v sektoru veřejné správy k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 13-33.Informační a komunikační technologie ve školství Excel
Tab. 13-34.Veřejně přístupná místa na internet v knihovnách podle krajů Excel
Tab. 13-35.Informační a komunikační technologie ve zdravotnických zařízení (stav k 30. 9. Excel
Tab. 13-36. Využívání internetu a počítače zaměstnanci samostatných ordinací lékařů Excel
Grafy GIF

Zveřejněno dne: 30.11.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.