Statistická ročenka České republiky - 2005


11. ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Zahraniční obchod - metodika
11- 1. Dlouhodobý vývoj zahraničního obchodu Excel
11- 2. Deflátory dovozu a vývozu, směnné relace a indexy dovozu a vývozu Excel
11- 3. Dovoz, vývoz a obchodní bilance podle hlavních zemí Excel
11- 4. Dovoz vybraných druhů zboží Excel
11- 5. Vývoz vybraných druhů zboží Excel
11- 6. Zahraniční obchod podle tříd SITC, rev. 3 Excel
11- 7. Dovoz podle dvoumístných položek SKP Excel
11- 8. Vývoz podle dvoumístných položek SKP Excel
Grafy GIF

Zveřejněno dne: 30.11.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.