Statistická ročenka České republiky - 2005


8. CENY
Ceny - metodika
8- 1. Indexy cen výrobců a indexy spotřebitelských cen (roční průměry) Excel
8- 2. Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) Excel
8- 3. Indexy cen průmyslových výrobců ve vybraných oddílech, skupinách a třídách SKP Excel
8- 4. Indexy cen stavebních prací a indexy cen stavebních děl podle směrů výstavby Excel
8- 5. Indexy cen tržních služeb ve vybraných skupinách podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu Excel
8- 6. Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků Excel
8- 7. Ceny vybraných sortimentů surového dříví Excel
8- 8. Spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb Excel
8- 9. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb Excel
8-10. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb podle vybraných sociálních skupin domácností v roce 2004 Excel
8-11. Indexy cen vybraných druhů nemovitostí Excel
Grafy GIF

Zveřejněno dne: 30.11.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.