Statistická ročenka České republiky - 2004


Předmluva

Předmluva

Vážení uživatelé statistické ročenky,

právě jste otevřeli stěžejní publikaci Českého statistického úřadu. Statistická ročenka ČR 2004 je už 12. svazkem této edice za dobu existence samostatné České republiky, od 1. května 2004 i členské země Evropské unie.

V souvislosti se vstupem do EU si jistě všimnete některých změn předkládaných v ročence. Zcela nová je např. kapitola zabývající se mezinárodním srovnáním – k porovnání zemí jsou využity standardní strukturální ukazatele používané v rámci EU. Ani ti z vás, kteří byli v této kapitole zvyklí na jiné ukazatele nepřijdou však zkrátka. Porovnání pomocí těchto ukazatelů vyjde ve zvláštní publikaci Informačních služeb ČSÚ následně po vydání ročenky.

Z hlediska statistiky bylo v roce 2004 významnou událostí 85. výročí založení samostatné české statistiky. K tomuto výročí zorganizoval Český statistický úřad ve dnech 6. – 7. září mezinárodní konferenci „Statistika – investice do budoucnosti“, které se zúčastnila řada představitelů statistických úřadů a významných statistických odborníků z celého světa.

Během ledna až dubna roku 2004 probíhala pro statistický úřad další důležitá historická událost. Po zničení ústřední budovy úřadu v roce 2002 srpnovou povodní se mohli zaměstnanci postupně přestěhovat do nové budovy, která má sídlo na Skalce v Praze 10. Věřím, že zlepšené podmínky pro práci statistiků se začnou postupně projevovat i v kvalitě jejich výstupů, ročenku nevyjímaje.

I letos bych rád upozornil na podstatnější změny v obsahu ročenky. Některé nové názvy kapitol by měly výstižněji charakterizovat jejich obsah. Po loňské redukci kapitoly 5. Národní účty z důvodu metodických přepočtů podle požadavků Eurostatu je kapitola opět uvedena v dřívějším rozsahu. Větší rozšíření a změnu obsahu zaznamenala kapitola 13. Věda a technologie, informační společnost, v kapitole 14. Zemědělství byly informace o hrubé zemědělské produkci nahrazeny údaji ze souhrnného zemědělského účtu. Příznivci sportu uvítají v kapitole 22. Kultura a sport již výsledky a umístění (do 8. místa) nejlepších českých sportovců na LOH Atény 2004. Jednorázově jsou v kapitole 28. Volby zařazeny výsledky prvních voleb do Evropského parlamentu po vstupu České republiky do EU, které proběhly na území České republiky ve dnech 11. – 12. června 2004

Jako každý rok patří poděkování za obsahovou a technickou přípravu publikace kolektivům zaměstnanců Českého statistického úřadu, spolupracujících ministerstev a dalších institucí. Pedagogické nakladatelství SCIENTIA je tradičním nakladatelem ročenky a zároveň ji distribuuje v tuzemsku i v zahraničí. Následná vydání krajských statistických ročenek budou navazovat na předkládanou ročenku celostátní.

Kvalita každého výrobku, a tedy i statistické ročenky souvisí s funkčností zpětné vazby jejích uživatelů. Chtěl bych proto požádat, abyste neváhali zaslat svoje připomínky a náměty na adresy, které najdete na vedlejší stránce. Mohu Vás ujistit, že budou všechny projednány. Největší radost by mi však udělala sdělení, že v ročence nacházíte údaje, které potřebujete. Aby tomu tak bylo, záleží i na Vás.

Ing. Jan Fischer, CSc.
Předseda
Českého statistického úřadu

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.