Statistická ročenka České republiky - 2004


27. VYBRANÉ UKAZATELE OBLASTÍ A KRAJŮ
Vybrané ukazatele oblastí a krajů - metodika
27- 1. Vybrané ukazatele oblastí (NUTS 2) v roce 2003 Excel
27- 2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2003 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.